พฤกษาคอดสเมดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “DoctorAke Clinic”เร็วๆนี้

Hatyai surgery clinic & cosmetic Tel: +668 3537 2378, +66 74 35 3080

PRUKSA COSMED| Botox, Filler, PDO lift, Rhinoplasty, Blepharoplasty, Lip plasty, Mentoplasty, facelift, Acne, Scar 

rhino
frame pic แนวนอน
frame pic แนวนอน
frame pic
frame pic แนวนอน
nose thread
filler bo

บริการของพฤกษาคอสเมดคลินิก Pruksa cosmed Service

รูปภายในคลินิกพฤกษาคอสเมด surgery hatyai ศัลยกรรม เสริมความงามหาดใหญ่

ความรู้ Trick

36,683 total views, 19 views today

Scroll to Top